Home Индекс на телесна маса

Индекс на телесна маса

Система  
Възраст  
Пол  
Вис. ф инч
Тегло пд
Височина см
Тегло кг

Индексът на телесната маса (съкратено ИТМ, от английски: body mass index, BMI) e медико-биологичен показател, който служи за определяне на нормалното, здравословно тегло при хора с различен ръст и за диагностициране на затлъстяване и недохранване. Индексът на телесната маса дава приблизителна представа за количеството мазнини в човешкото тяло, като взема предвид височината и теглото. ИТМ се определя въз основа на формула, която се измерва в килограми на квадратен метър и се определя по следния начин:

BMI = W/H2

където:

BMI – индекс на телесна маса (ИТМ)
W – тегло в килограми
H – височина в метри

Dietite.net